REFERENSER

 

 

Kv Pelaren 1

Vi har utfört sprinklerprojekteringen inom Kv pelaren 1 i Stockholm.

Byggnaden uppfördes 2018,har en total area på ca 21500kvm fördelat på fjorton våningsplan och är miljöcertifirad enligt BREEAM-SE nivå Very Good.

Vår beställare var Zengun AB. 

 

 

 

Karslunds vård- och omsorgsboende

Vi har utfört sprinklerprojekteringen på Karlslunds vård- och omsorgsboende i Örebro.

Det är en boendesprinkleranläggning där samtliga 68 lägenheter har försetts med sprinkler.

Vår beställare var ÖBO.

 

CLT3 Grums

Vi har utfört sprinklerprojekteringen på ett sågverk i Grums.

Byggnaden har en total area på 13 000 kvm fördelat på två våningsplan, Sprinkleranläggningen har projekterats enligt regelverket FM Global.

Beställaren var Stora Enso AB.